Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

pampam
11:39
Ona jest jak morze. Kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę to szedłem potem do Niej i byłem z Nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody.

Marek Hłasko
Reposted fromjustmine justmine viaciarka ciarka

July 19 2019

pampam
12:39
5617 1eb9 500
Reposted fromwyczes wyczes vialenifca lenifca
pampam
12:34
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
pampam
12:33
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialenifca lenifca

July 03 2019

pampam
08:40
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele vialenifca lenifca
pampam
08:40
0964 c7be 500
Reposted fromniente niente vialenifca lenifca
pampam
08:40
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka viaciarka ciarka

June 18 2019

pampam
13:47
3595 6535 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialenifca lenifca
pampam
13:42
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
pampam
13:41
4213 a198 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaciarka ciarka
pampam
13:41
Reposted fromFlau Flau vialenifca lenifca
pampam
13:34
2925 c96f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
pampam
13:33
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenifca lenifca
pampam
11:08
4049 18c1
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
pampam
10:54
pampam
10:53
pampam
10:53
pampam
10:49
2570 aa5e
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaciarka ciarka
pampam
10:48
5789 9055 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialenifca lenifca
pampam
10:48
5636 22b4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl