Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

pampam
19:17
0501 51df 500
B.
19:16
1059 9da5

rickmoony:

newcrunchyp0rnflakes:

Well… the rains gotta stop somewhere

Oh my god, someone has footage of it! I remember one time my dad, lil brother, and I were leaving a Ryan’s. We were waiting for a chance to hop onto the road and in the distance we just saw everything turn grey. We saw it come closer and closer and come to find out it was rain!

It was just a wall of rain - the end of the rain, really. I’ve never seen it again, but it’s so cool to see footage of the edge of rain!

Reposted frommarvinetta marvinetta viaciarka ciarka
pampam
19:11
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaxannabelle xannabelle
pampam
19:04
1647 81ff
Reposted fromniefajna niefajna viaciarka ciarka
pampam
17:45
7299 a261
Reposted fromarumhc arumhc viaciarka ciarka
pampam
17:41
4868 0578 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaciarka ciarka
pampam
15:11
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viagoszko goszko
pampam
15:11
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
15:11
8209 31fe 500

couchkitty:

A message to my fellow passive people… People who aren’t willing to compromise aren’t worth your time ᕕ( ᐛ )ᕗ

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaszszsz szszsz
pampam
15:10
Słyszała: bądź. Żadnej podpowiedzi. 
Potem zniknął, a może w ogóle 
go nie było. Kobieta i głosy, masa 
dźwięków – światła dla niewidomych. 

Odwołane lekcje, a coś trzeba umieć, 
żeby się przebić przez tę czerń 
i dotknąć rzeczy, które nie popłyną
— "Do dna" , Mirka Szychowiak
Reposted fromciarka ciarka

April 20 2017

pampam
13:53
"i kładąc się spać marzyłem aby zbudzić się gdzie indziej"
— Adam Ważyk
Reposted bybreathesbreathes

April 19 2017

pampam
18:33

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
14:43
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakrybus krybus
14:42
Traveling is like flirting with life. It’s like saying, ‘I would stay and love you, but I have to go.’
— Lisa St Aubin de Terán (via valsedamelie)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaciarka ciarka
14:36
0704 ba2a

wonderfulsenses:

damn straight

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaciarka ciarka
pampam
14:36
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka

April 15 2017

pampam
20:45

czytam wiadomości
te wszystkie listy
obietnice i zapewnienia

zastanawiam się
ile substancji halucynogennych
ile hektolitrów alkoholu
ile ton kokainy
trutki na szczury

musiałbyś zażyć
żeby znów napisać coś podobnego

— małe napisy na czarnym tle
Reposted fromlittlefool littlefool viaxannabelle xannabelle

April 12 2017

20:19
6579 3946
Reposted fromheroine0 heroine0 vianothingwrong nothingwrong
pampam
20:19
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix vianothingwrong nothingwrong
pampam
19:55
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl