Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

pampam
09:15
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawita awita
pampam
09:08
7071 5c80 500
Reposted byRastaPrincess RastaPrincess

September 14 2018

pampam
11:28
2707 4cac 500
Reposted bySilentForestpati2k6potatoeintroweirdletha0JulietteJessSilentenothingiseverythingAdalbert67p125

September 13 2018

pampam
09:26
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viaCannonball Cannonball
pampam
09:13
1742 b733 500
Reposted bymozbeypati2k6SilentForestintroweirdletha0majowkacel

September 11 2018

pampam
11:31
9528 9a65 500
Reposted bynotyourstrawberrySkydelancreepandweirdoamoniakxal

August 18 2018

pampam
22:44
1525 425a 500
Reposted fromexistential existential vialenifca lenifca
pampam
22:42
Reposted fromoll oll vialenifca lenifca
pampam
22:36
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
pampam
22:35
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialenifca lenifca
pampam
22:35
9970 0c9e
Reposted fromcalifornia-love california-love vialenifca lenifca
22:35
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialenifca lenifca
pampam
21:16
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaxannabelle xannabelle
pampam
21:13
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
pampam
21:11
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialenifca lenifca
pampam
21:11
8676 ac38 500
Reposted fromlejibet lejibet vialenifca lenifca
pampam
21:10
3580 9455 500
Reposted fromrenirene renirene vialenifca lenifca
21:09
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaawita awita
pampam
21:09
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly

August 16 2018

pampam
21:12
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl