Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

pampam
21:44
1622 2e48
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaciarka ciarka
21:44
5885 6005 500

obviousplant:

Ways to make new friends.

Reposted fromtron tron viaciarka ciarka
21:42
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viaxannabelle xannabelle
pampam
21:41
6666 016e 500
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaxannabelle xannabelle
21:41

preservable:

if you both agree to take a nap instead of going out, it’s a date

pampam
21:40
pampam
17:05
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool vianothingwrong nothingwrong
pampam
17:05
5272 9eb7 500
Zuzanna Ginczanka, Wyjaśnienie na marginesie z tomu O centaurach (1936)
Reposted fromciarka ciarka

March 09 2017

pampam
19:58
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viaxannabelle xannabelle
pampam
19:57
8541 c3d4
(500) Days of Summer
Reposted frombutterbeer butterbeer viaxannabelle xannabelle
pampam
19:57
pampam
19:38
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
pampam
19:35
- Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych.
- A może Ty nie jesteś nikomu potrzebny?
- Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
15:08
2711 2fea 500

enhiesto:

this is what being poor is like

Reposted fromgrumpire grumpire viaciarka ciarka
pampam
15:08
5335 3d72 500
15:07
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaciarka ciarka
pampam
15:06

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viaNataly Nataly
pampam
15:05
15:01
2397 6373

Hello darkness my old friend

Reposted frommyry myry viakrybus krybus
pampam
14:58
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl