Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

pampam
07:26

November 20 2017

22:25
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

November 19 2017

pampam
16:40
7100 9db9 500

November 13 2017

pampam
04:56
Może śnimy te same koszmary i dlatego mnie rozumiesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaNataly Nataly
pampam
04:56
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly

November 12 2017

21:41
pampam
21:41
pampam
00:14

November 11 2017

pampam
21:55
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viadeparter departer
20:42
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viasatyra satyra
pampam
20:42
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
pampam
03:40
pampam
03:38
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
pampam
03:38
3029 74ed 500

November 07 2017

pampam
21:27
5956 490f
Reposted fromzciach zciach viakrybus krybus
21:24
0860 e3c9
Reposted fromuciekne uciekne viatylkotobie tylkotobie

November 06 2017

04:06
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viakittylitter kittylitter
pampam
04:05
pampam
04:04
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viawszystkodupa wszystkodupa
04:04
4268 1dd4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl