Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

pampam
18:08
9811 a653
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
pampam
17:46
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viaWaszmaster Waszmaster
17:17
9490 8fca 500

shiftythrifting:

Bought this one

Reposted fromsimonsayer simonsayer viatherivernymph therivernymph
pampam
17:14
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly

April 17 2018

pampam
22:48
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
22:32
22:32
2081 dc84 500
pampam
22:31
7187 38ac
pampam
22:31
6889 5710 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viasatyra satyra
pampam
22:31
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key"  (Anonymous)
Reposted fromnazarena nazarena viasatyra satyra
pampam
22:27
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viatherivernymph therivernymph

April 11 2018

pampam
17:02
0985 c9e4 500
Reposted fromseaweed seaweed viamanxx manxx
pampam
16:56
7189 bb61 500
Reposted fromtfu tfu viadjahnee djahnee
pampam
14:50
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viaabsolutiv absolutiv

April 06 2018

pampam
23:22
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
pampam
23:20
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu vialenifca lenifca
pampam
23:20
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny vialenifca lenifca
pampam
23:14
5882 6284
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialenifca lenifca
pampam
23:14
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialenifca lenifca
pampam
23:14
Chciałabym zasnąć i się nie obudzić. Albo zasnąć i wstać dopiero, gdy już wszystko będzie dobrze.
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl