Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

21:02
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri vialenifca lenifca
pampam
21:01
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain vialenifca lenifca
pampam
20:51
W niedzielę po południu gdy pomyła wreszcie garnki, usiadła przed lusterkiem. I dowiedziała się w niedzielę po południu, że ukradziono jej życie. Już dawno
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromzaqwe zaqwe vialenifca lenifca
pampam
20:51
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialenifca lenifca

September 19 2017

pampam
21:28
3318 a3f7
Reposted fromwazelina wazelina vialenifca lenifca

September 18 2017

17:44
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
pampam
17:42
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly
17:41
17:40
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viaciarka ciarka
16:07
0489 31ce
Reposted frombrumous brumous viacasanovared casanovared

September 15 2017

pampam
08:59
5350 0d77 500
Reposted fromRynn Rynn viatherivernymph therivernymph

September 14 2017

pampam
23:35
3904 888c
Zorba the Greek, 1964
Reposted fromciarka ciarka

September 13 2017

22:58
5149 7965

serious:

you > everything

pampam
22:47
pampam
22:44
6360 4b06 500
Reposted fromlordfish lordfish viaathlin athlin
pampam
21:23
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatherivernymph therivernymph
pampam
21:23
6281 9a5b 500
pampam
21:22
Reposted fromzatora zatora viaciarka ciarka
21:15
3382 4913 500

stolenvaporwave:

/u/adventure_hat

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszydera szydera

September 12 2017

pampam
01:26
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl