Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

pampam
23:08
5803 ec12 500
Świetlicki.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaflesz flesz
pampam
23:08
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek vianiewdzieczna niewdzieczna

February 10 2018

pampam
02:22
2715 edf2
Reposted fromeat-slow eat-slow viairmelin irmelin
pampam
02:19
5377 2955
Reposted fromNekoii Nekoii viairmelin irmelin
pampam
02:19
6949 d66f
Reposted fromNekoii Nekoii viairmelin irmelin
pampam
02:18
02:15
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
02:12
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
02:11
1618 e113 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
pampam
02:07
7996 a735
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
pampam
02:06
8902 3664
Reposted fromblackspoon blackspoon viairmelin irmelin
pampam
01:57
8496 0e3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
pampam
01:52
pampam
01:49
Reposted bymacielsonatorkokoloko
pampam
00:46
pampam
00:41
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaznikajac znikajac
pampam
00:41
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaznikajac znikajac
pampam
00:37
5913 7514 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvido olvido
pampam
00:36
pampam
00:12

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelewinea elewinea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl