Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

pampam
21:33
8483 1e44 500
Reposted byno-maam no-maam
pampam
17:00

June 27 2017

pampam
22:26
pampam
22:07
0990 9925
Reposted frommiststueck miststueck viatherivernymph therivernymph
22:07
Stay close to anything that makes you glad that you’re alive.
— Hafiz
(via goodreadss)
22:07
pampam
22:06
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialenifca lenifca
pampam
22:05
1197 e6a0 500
22:04
4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko viaciarka ciarka
pampam
21:56
Reposted fromvolldost volldost viaciarka ciarka
pampam
21:50
0189 d245
Bukowski
pampam
21:45

June 25 2017

pampam
13:12
Reposted frombanitka banitka viaciarka ciarka
pampam
13:12
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viaciarka ciarka
pampam
13:10

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
pampam
13:10
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viabreathes breathes

June 22 2017

pampam
15:42
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaciarka ciarka

June 20 2017

pampam
15:52
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka
15:49
9754 ba33 500

hexmaniacshayne:

yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 23, 1924

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 7, 1924

1920s shitposting

Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viakrybus krybus
pampam
15:46
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl