Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

14:21
14:17

kvitulven:

fawntrolls:

collapsedsquid:

bunjywunjy:

someone created a random generator that creates randomized inspirational quotes overlaid on random images in a soothing fashion and each and every image is comic gold

it’s pretty much the best thing ever and here are some of my favorites so far

so good


I’m getting this one made into a motivational poster for my home office


PLEASE GO MAKE SOME OF YOUR OWN RIGHT NOW

jesus CHRIST

Reposted fromsimonsayer simonsayer viakrybus krybus
pampam
14:11
Reposted frommarysia marysia viasatyra satyra
13:27

June 29 2017

pampam
21:34
8492 bbb3 500
Reposted byaknatazs aknatazs
pampam
21:33
8483 1e44 500
Reposted byno-maam no-maam
pampam
17:00

June 27 2017

pampam
22:26
pampam
22:07
0990 9925
Reposted frommiststueck miststueck viatherivernymph therivernymph
22:07
Stay close to anything that makes you glad that you’re alive.
— Hafiz
(via goodreadss)
22:07
pampam
22:06
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialenifca lenifca
pampam
22:05
1197 e6a0 500
22:04
4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko viaciarka ciarka
pampam
21:56
Reposted fromvolldost volldost viaciarka ciarka
pampam
21:50
0189 d245
Bukowski
pampam
21:45

June 25 2017

pampam
13:12
Reposted frombanitka banitka viaciarka ciarka
pampam
13:12
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viaciarka ciarka
pampam
13:10

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl