Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

pampam
21:42
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialenifca lenifca
pampam
21:31
1960 fc4b
Reposted fromrichardth richardth viakrybus krybus
pampam
21:26
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viakrybus krybus
pampam
21:24
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
pampam
21:23
21:14
0863 ad33 500
21:13
4471 55d3 500
Reposted fromcoeli coeli viatherivernymph therivernymph
21:13
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viatherivernymph therivernymph
21:12
pampam
21:12
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 

August 07 2017

15:32
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaciarka ciarka

July 26 2017

pampam
18:23
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viacoeurina coeurina
pampam
18:12
8059 5083
Reposted fromkarambol karambol viaembrace embrace
18:11
I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę.
— (via fuckingartistic)
pampam
18:10
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaembrace embrace
pampam
18:08
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
pampam
18:00
0169 2e29
Reposted frompulperybka pulperybka viakrybus krybus

July 20 2017

pampam
21:53
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
pampam
21:52
6865 3cbe
Reposted fromEkran Ekran viaciarka ciarka
pampam
21:52
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl