Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

pampam
10:42
6458 002b 500
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny vialenifca lenifca
pampam
10:40
1928 3018
Reposted fromiamstrong iamstrong vialenifca lenifca
pampam
10:40
3736 533f
Reposted frommariola mariola viaciarka ciarka

June 12 2019

pampam
10:40
pampam
10:39
pampam
10:39
pampam
10:39
Reposted fromFlau Flau vialenifca lenifca
pampam
10:39
Reposted fromFlau Flau vialenifca lenifca
pampam
10:38
9954 afb8 500
Reposted fromnyaako nyaako vialenifca lenifca

June 10 2019

pampam
12:48
5325 1b45 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenifca lenifca
pampam
12:45
5248 42f1 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenifca lenifca
12:44
pampam
12:44
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vialenifca lenifca
12:43
8733 cc2e 500
Reposted frommanicpixie manicpixie vialenifca lenifca
pampam
12:43
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder viaciarka ciarka
11:38
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viasatyra satyra
11:38
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viasatyra satyra
pampam
11:37
5359 6de6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenifca lenifca
pampam
11:37
5336 870f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenifca lenifca
pampam
11:37
5227 e6a2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl