Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

pampam
14:35
3073 f5ca
Reposted fromkarahippie karahippie vialenifca lenifca
pampam
14:34
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vialenifca lenifca
pampam
14:33
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaciarka ciarka

November 22 2019

pampam
17:57
9186 7288 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasatyra satyra
pampam
17:56
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viasatyra satyra
pampam
17:56
0384 088b 500
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viasatyra satyra
pampam
17:39
4653 507e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
pampam
17:35
7826 73ce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
pampam
17:35
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka
pampam
17:34
pampam
17:32
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasatyra satyra
pampam
17:31
pampam
17:31
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaciarka ciarka
pampam
17:29
9803 a844
Reposted fromdontbemad dontbemad viasatyra satyra
pampam
17:29
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
pampam
16:54
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka vialenifca lenifca
pampam
16:48
5334 27b3 500
Reposted fromzciach zciach vialenifca lenifca

October 08 2019

pampam
11:39
Ona jest jak morze. Kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę to szedłem potem do Niej i byłem z Nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody.

Marek Hłasko
Reposted fromjustmine justmine viaciarka ciarka

July 19 2019

pampam
12:39
5617 1eb9 500
Reposted fromwyczes wyczes vialenifca lenifca
pampam
12:34
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl